Ďakujem Hlohovčanom a Šulekovčanom za všetky hlasy nielen pre mňa, ale aj pre nezávislých poslancov.

Dali ste nám veľký priestor na realizáciu zmien v našom meste tak, ako sme s nimi pred vás predstúpili v kampani a berieme tento silný mandát ako záväzok a zodpovednosť, aby sme naplnili očakávania, ktoré ste Vaším hlasovaním vyjadrili. A aj keď to nebude vždy priamočiara a hladká cesta bez komplikácií, tešíme sa na ňu.

Prečo som kandidoval?

Hlohovec – voľakedy známe mesto ruží, už dlhé roky neprekvitá. Kto môže, ten sa radšej odsťahuje, ostatní, stojac v zápche pred mestom, sa už desaťročia len prizeráme, ako si dve veľké strany rozdeľujú mesto, funkcie, mestské podniky – a spravujú ich tak, že z nich majú úžitok najmä oni, nie my – Hlohovčania. Neriešia naše problémy, možno ich už ani nepoznajú – veď kedy ste naposledy hovorili so živým poslancom?

Zmeňme to. Mám chuť, sily, akurátny vek (45), primeranú výšku a váhu (192/98), a verím, že aj schopnosti (inak by som si nedovolil uchádzať sa o Váš hlas, hochštaplerov sme si v tomto meste za posledné desaťročia užili už naozaj dosť). V spolupráci s ďalšími šikovnými Hlohovčanmi by sme mohli naše mesto po desaťročiach úpadku opäť postaviť na nohy a urobiť z neho lepšie miesto pre život.

Áno, v spolupráci s ďalšími Hlohovčanmi – už dnes ich je niekoľko desiatok, šikovných ľudí, možno budúcich poslancov, ale iste aj po voľbách aktívnych a pripravených robiť dobré veci pre nás a pre naše mesto.

Chcem priniesť úplne inú spoluprácu mesta s Hlohovčanmi, než na akú sme boli zvyknutí doteraz. Teda nie iba s hŕstkou miestnych kmotrov, ktorí roky diktovali, čo, kto a za koľko tu bude robiť a umožnili za to prežívať za dobrý plat všelijakým „starostom“, ktorí toto mesto doviedli tam, kde je dnes. Vaše peniaze budeme používať na to, čo toto mesto naozaj potrebuje – a to znamená koniec projektom, z ktorých mali väčší úžitok firmy, ktoré ich realizovali, než samotní Hlohovčania.

Lepší HLOHOVECMesto sa stane ozajstným partnerom a podporovateľom všetkých šikovných a aktívnych Hlohovčanov. A tam, kde mu to prináleží, sa postará o tých svojich občanov – od detí v škôlkach až po seniorov v domovoch dôchodcov, ktorí pomoc potrebujú. Otvorím samosprávu občanom, zavediem participatívny rozpočet, poslancov budem tlačiť k väčšej zodpovednosti voči ich voličom.

Nebudem sa tu teraz búchať do pŕs a rozprávať o gazdovi a richtárskej prísahe. Môžem ale sľúbiť, že budem pokračovať v tej službe a v tej práci, ktorej som sa venoval celý doterajší život. Spôsob, akým som ho prežil, mi stále dovoľuje pokojne sa pozerať do zrkadla pri rannom holení – a nič na tom nezmenia ani ohováračské pamflety, aké sa po meste šírili, keď sme minulý rok bojovali proti horiacej skládke. Na takéto podpásovky som zvyknutý – keď sme dvakrát robili poriadok v Slovenskej televízii, zažili sme aj horšie vyhrážky.

Chcem pokračovať v tejto práci – tentokrát pre Hlohovec. Lebo som presvedčený, že si zaslúžime žiť v lepšom meste, akým je Hlohovec dnes. Preto si dovolím uchádzať sa 15. novembra o Váš hlas. Ďakujem.

podp