Správny kandidát

som-spravny-kandidatAko prvý kandidát na primátora na Slovensku som sa v rámci projektu Správni kandidáti verejne zaviazal k plneniu 9 opatrení, ktoré môžu prispieť k tomu, aby Hlohovec fungoval lepšie, efektívnejšie a otvorenejšie. Ak budem zvolený za primátora Hlohovca, budem mať 12 mesiacov na ich prijatie. Tento verejný záväzok a úspešnosť jeho realizácie bude vyhodnocovať expertný tím projektu a miestni aktivisti – takže budem podliehať verejnej kontrole, či týchto 9 predvolebných sľubov naozaj splním.

 

9 verejných záväzkov pre Lepší Hlohovec


1. Efektívne nákupy


2. Férové výberové konania na miesta v samospráve


3. Spravodlivé prideľovanie bytov a miest v materských školách


4. Mestské podniky otvorené kontrole


5. Informovanie o hospodárení samosprávy


6. Odpolitizovanie mestských novín (a televízie)


7. Otvorená online komunikácia s občanmi


8. Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy


9. Informovanie o rozhodovaní samosprávy


Lepší HlohovecĎalšie podrobnosti nájdete na mojom profile Správneho kandidáta. Projekt Správni kandidáti je nezávislým, nestraníckym a neziskovým projektom zoskupenia občianskych združení, mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív, ktorého cieľom je uskutočniť zmeny na lokálnej úrovni v prospech efektívnejšej a otvorenejšej samosprávy.

Hlohovec 2.0

Dostal som novinársku otázku, čo je najväčší potenciál Hlohovca. Som presvedčený, že najväčším potenciálom Hlohovca sú ľudia. Spoznal som v posledných rokoch stovky šikovných a aktívnych Hlohovčanov, ktorí robia úžasné veci pre deti, mladých, športovcov, umelcov, seniorov, pre životné prostredie a kvalitu života nás všetkých. Všetko, čo potrebujú, je partnerský prístup na strane mesta, aby mohli efektívne realizovať svoje nápady v prospech ostatných Hlohovčanov.

Hlohovčania pritom už dve desaťročia hlasujú nohami. Za posledných dvadsať rokov nás ubudlo viac ako 2000. Dnes už je nás iba 21 848, bez Šulekova dokonca len 18 871. Je čas tento trend zvrátiť a urobiť z Hlohovca opäť lepšie miesto pre život. A pokojne sa vráťme k najlepším tradíciám niekdajšieho Mesta ruží, ale prenesme ich do tretieho tisícročia. Urobme z Hlohovca pekné, bezpečné, čisté a otvorené, ale predovšetkým MODERNÉ mesto, ktoré otvorí šance mladým, poskytne kvalitné služby pre rodiny a dôstojne sa postará o seniorov. A to všetko transparentne a efektívne, za účasti verejnosti a pod jej dohľadom.

Chcem byť preto inšpiráciou, povzbudením a partnerom pre všetkých, ktorí chcú a vedia ako zlepšiť Hlohovec. Chcem takýchto ľudí spájať a priviesť k aktívnemu zapojenia ďalších Hlohovčanov. O tom je môj program, o tom bude moja práca, ak uspejem. A bude to tímová práca, preto je väčšina programu písaná v množnom čísle.

V programe Hlohovec 2.0 preto nehľadajte megalomanské sľuby a záväzky. Hlohovec nepotrebuje primátora, ktorý si chce za Vaše peniaze postaviť v meste pomník. Takých sľubov iste dostanete dosť inde. Hlohovec potrebuje novú kultúru, nový manažment, nové pravidlá fungovania. Také, aby úspech Hlohovca nezávisel len od šikovnosti či nešikovnosti primátora, ale od samotných aktívnych Hlohovčanov.

A ešte niečo: ak uspejem, všetci ľudia platení v meste z Vašich daní si budú musieť zo slovníka škrtnúť slová – „nedá sa“.

Lepší Hlohovec pre mladých

 • Zavedieme pravidelné mestské trhy práce – ako priestor na efektívnejšiu komunikáciu domácich firiem a podnikateľov, stredných škôl a uchádzačov o zamestnanie
 • Budeme pokračovať v budovaní nájomného bývania pre mladých
 • Zrekonštruujeme najmenej jeden školský športový areál a otvoríme ho verejnosti
 • Vybudujeme verejný street workoutový park
 • Rozšírime záber kultúrnych podujatí aj pre mladých – za mestské peniaze kultúra pre všetkých, nielen pre vybraných

Lepší Hlohovec pre rodiny

 • Každé dieťa, ktoré prejaví  záujem, nájde miesto v škôlke
 • Zlepšíme naše základné školy a posunieme ich na vyššie miesta v rebríčkoch kvality slovenských škôl
 • Posilníme komunikáciu medzi základnými a strednými školami v meste tak, aby čo najviac našich detí zostávalo po ukončení základnej školy na domácich stredných školách
 • Zatraktívnime možnosti pre mimoškolskú realizáciu detí – koniec doterajšieho formalizmu za mestské peniaze
 • Postavíme najmenej dve nové detské ihriská

Lepší Hlohovec pre seniorov

 • Vytvoríme informačný systém, ktorý nielen seniorom uľahčí orientáciu v roztrieštenom poskytovaní zdravotnej starostlivosti v meste
 • Nájdeme alternatívne spôsoby rozšírenia poskytovania opatrovateľských služieb a ich financovania
 • Zvýšime rozsah podpory kultúrneho a spoločenského vyžitia seniorov, ale zrovnoprávnime pri jej čerpaní všetkých seniorov
 • Prepojíme seniorov s deťmi a mládežou, ktoré sa venujú kultúrnym aktivitám

Lepší Hlohovec pre všetkých

Doprava

 • Nájdeme priestor a spôsob financovania pre 100 nových parkovacích miest
 • Ustrážime, aby pri konečnom rozhodovaní o trase obchvatu nebola vybraná trasa, ktorá bude nevýhodná pre Hlohovec
 • Menšími úpravami dopravného režimu v meste čiastočne odľahčíme doprave na vstupe a v centre mesta

Bezpečnosť

 • Urobím všetko pre to, aby sme vytlačili drogy a hazard za hranice mesta
 • Garantujem, že pravidlá budú platiť pre všetkých rovnako
 • Zvýšim bezpečnosť v uliciach – Mestská polícia bude efektívnejšie chrániť majetok a zdravie občanov Hlohovca, ktorí si ju platia

Verejné priestory

 • Pripravíme projekt na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny ako srdca mesta
 • Zachováme parky a zeleň v meste minimálne v dnešnom rozsahu
 • Vrátime poriadok a čistotu do ulíc – peňazí na to mína Hlohovec dosť

Zámocký areál

 • Pripravíme projekt využitia zámku aj Zámockej záhrady ako celku a jeho financovania
 • Budeme postupne riešiť havarijný stav Zámku a podporovať aj čiastkové aktivity na jeho záchranu
 • Zo Zámockej záhrady urobíme oddychové centrum Hlohovca – dostaneme do nej pravidelné kultúrno-športové aktivity, ktoré tam privedú ľudí

Šport a kultúra

 • Doterajšie neprehľadné rozdeľovanie dotácií zmeníme na transparentný a prehľadný grantový systém, ktorý podporuje aktívnych
 • Prioritne podporíme rozšírenie možností pre športovanie detí, vrátane nových a netradičných športov
 • Zvýšime atraktívnosť mestských športových súťaží pre deti a mládež
 • Nájdeme možnosti na lepšie využitie mestských kultúrnych stánkov
 • Rozšírime ponuku kultúrnych podujatí pre všetky vekové a žánrové skupiny

Hlohovec ako turistická destinácia

 • V spolupráci s podnikateľmi v cestovnom ruchu a gastronómii vytvoríme nový branding mesta ako zaujímavej gastronomicko-historickej destinácie
 • Sprofesionalizujeme prezentáciu mesta (už žiadne predražené projekty typu Via Hlohoviensis)

Lepšie Šulekovo

 • Nebudeme zabúdať, že Hlohovec leží na oboch brehoch Váhu
 • Zriadime ozajstnú kanceláriu prvého kontaktu, aby Šulekovčania nemuseli cestovať s každou maličkosťou na úrad do Hlohovca
 • Obnovíme najhavarijnejšie povrchy ciest a chodníky
 • Opravíme povrch hrádze aj na šulekovskej strane Váhu
 • Podporíme rozvoj šulekovskej základnej školy tak, aby sa stala centrom kultúrneho a spoločenského života aj po skončení vyučovania

Kde na to vezmeme?

 • Zastavíme úniky peňazí v mestských firmách – budú ich viesť manažéri, nie predĺžené ruky záujmových skupín
 • Zavedieme efektívnejší spôsob realizovania niektorých mestských služieb
 • Verejné obstarávania budú skutočnou súťažou o najlepšiu cenu a kvalitu, nie nástrojom na priklepnutie zákaziek vyvoleným
 • Získame dodatkové projektové zdroje financovania plánovaných aktivít
 • Efektívnou úverovou politikou čo najskôr zaplátame diery, cez ktoré nám unikajú financie (napríklad cez deravé vodovodné potrubie) a vytvoríme nové príjmové možnosti
 • Do rozhodovania o časti rozpočtu vtiahneme aj Vás, Hlohovčania – cez participatívny rozpočet sami rozhodnete, na čo sa použijú Vaše dane.